Terapia dzieci jąkajacych się

Cena: 69,00 zł

Większość dzieci radzi sobie z trudnościami z zachowaniem płynności mówienia przed rozpoczęciem nauki w szkole. Niektóre jednak mogą wymagać wsparcia terapeutycznego ze względu na utrzymujące się czy nasilające objawy jąkania. Według badaczy przedmiotu, zdecydowana większość dzieci chronicznie jąkających się doświadcza pierwszych jego objawów w okresie od 2. do 6. r.ż.

Trenowanie płynności mówienia polega na wykorzystywaniu rożnych metod, technik oraz ćwiczeń celem zniwelowania objawów, które zakłócają mówienie. Nie istnieją strategie, które w równym stopniu byłyby odpowiednie dla wszystkich osób jąkających się. Ich dobór powinien być zindywidualizowany i dopasowany m.in. do możliwości osoby z dysfluencją mowy.

W niniejszej publikacji zapoznasz się z kompleksowym podejściem do terapii jąkania. Omówione zostały w niej mechanizmy powstawania jąkania, różnego rodzaju metody terapeutyczne, zalecane ćwiczenia, scenariusze i wiele innych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przebiega proces diagnostyczny w terapii jąkania?
  • Jakie czynniki mogą predysponować oraz wyzwalać jąkanie?
  • Czym charakteryzuje się ZMODYFIKOWANY PROGRAM PSYCHOFIZJOLOGICZNEJ TERAPII JĄKAJĄCYCH SIĘ (ZPPTJ)?
  • Na czym polegają poszczególne etapy terapii?
  • Na czym polega metoda wsparcia gestem w terapii jąkania?
  • Jakie ćwiczenia okażą się pomocne w opanowaniu technik płynnego mówienia?
  • Jak krok po kroku przeprowadzić zajęcia w terapii?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.