Postępowanie rehabilitacyjne po przebytym udarze

Cena: 429,27 zł

Rocznie na świecie z powodu udaru mózgu umiera około 4,5 mln ludzi, uznawany jest on za trzecią pod względem częstości przyczynę śmierci i najczęstszą przyczynę inwalidztwa osób po 40 roku życia. Do klinicznych objawów udaru zaliczamy: niedowład lub porażenie połowiczne, połowiczne zaburzenie czucia, zaburzenia mowy o typie afazji, zaburzenia widzenia, zawroty głowy czy zaburzenia połykania.

Dynamiczny rozwój nauk o mózgu i odkrycia dotyczące neuroplastyczności podkreślają rolę rehabilitacji ruchowej w procesie usprawniania pacjenta po przebytym udarze. Plastyczność mózgu to zdolność do trwałej zmiany funkcjonowania neuronów pod wpływem bodźców szerokiego środowiska zewnętrznego. Polega ona na reorganizacji mózgu na poziomie molekularnym, morfologicznym i synaptycznym oraz korowym i funkcjonalnym. Odtwarzanie umiejętności ruchowych poprzez rehabilitację opiera się na procesie pełnego zdrowienia oraz kompensacji.

Patroni

Z filmu dowiesz się:

  • Na czym polega ocena kliniczna pacjenta po przebytym udarze mózgu?
  • Czym charakteryzuje się postępowanie terapeutyczne?
  • Jakie cele powinien postawić sobie rehabilitant?
  • Na co powinny być ukierunkowane stosowane metody leczenia?
  • Czym charakteryzuje się postępowanie rehabilitacyjne w fazie ostrej?
  • Na czym polega stymulacja percepcji pacjenta?
  • Jakie ćwiczenia stosować w fazie przewlekłej?
  • Czym jest kinematyczna analiza chodu, jak ją przeprowadzić i  jakie wnioski możemy na jej podstawie formułować?
  • Jakie ćwiczenia fonacyjne zalecamy?

 

Film umożliwi Ci pogłębienie swojej dotychczasowej wiedzy i przeprowadzenie w pełni bezpiecznej fizjoterapii. Przedstawiane metody terapeutyczne są dokładnie objaśniane, tak abyś mógł wykorzystać je w praktyce. Publikacja ta posłuży fizjoterapeutom poszukującym pewnego źródła wiedzy na temat rehabilitacji pacjentów po przebytym udarze.

Podobne produkty