Koncepcja integracji sensorycznej jako czynnik stymulacji rozwojowej dziecka z deficytem psychoruchowym

Cena: 59,00 zł

Założenia integracji sensorycznej (sensory integration – SI) skierowane są głównie na wyrównywanie zaburzeń funkcjonowania poszczególnych układów i systemów rozwijającego się dziecka. Integracja sensoryczna powinna być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych konsultacjach medycznych, fizjoterapeutycznych i pedagogiczno-psychologicznych.

W niniejszym minibooku zapoznasz się z oceną skuteczności oddziaływania koncepcji SI na poprawę zdolności ruchowych, koordynacyjnych i funkcjonowania układu proprioceptywnego, przedsionkowego, dotykowego i słuchowego siedmioletniego chłopca z deficytem psychoruchowym.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Co należy do podstawowych badań w zakresie SI?
  • Jaka metoda badawcza została zastosowana w opisywanym przypadku?
  • Jakie ćwiczenia stymulujące układ słuchowy zalecamy?
  • Jakie zaburzenia towarzyszyły badanemu chłopcu?
  • Jakie ćwiczenia stymulujące układ proprioceptywny zalecamy?
  • Jakie wnioski wyciągnięto na podstawie przeprowadzonej terapii?
  • Jakie rezultaty przyniosło zastosowanie integracji sensorycznej?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.