Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)

Teoria i ćwiczenia

Cena: 89,00 zł

Jest to przewlekła, postępująca, immunologicznie zależna układowa choroba tkanki łącznej, charakteryzująca się nieswoistym zapaleniem wielu symetrycznych stawów, zmianami pozastawowymi i powikłaniami narządowymi. Rozpoczyna się przed 16 rokiem życia. Chorobę można określić jako zapalenie stawów o charakterze przewlekłym, powodujące różnego stopnia utrwalone zmiany w układzie ruchu. Prowadzi ona do całkowitego unieruchomienia stawu i inwalidztwa dziecka.

Ze względu na szeroki zakres objawów i skomplikowany proces diagnostyczny rozpoznanie i odpowiednie prowadzenie pacjenta wymaga specjalistycznej wiedzy. Zalecane jest jak najszybsze wdrożenie postępowania terapeutycznego ze względu na postępujące skutki choroby, które aż w połowie przypadków prowadzą do niepełnosprawności w życiu dorosłym.

Rehabilitacja jest kluczowym elementem w procesie polepszenia stanu zdrowia chorego. Zaniedbania w tej dziedzinie mogą doprowadzić do znaczącego obniżenia sprawności pacjenta.

Dodatkowo, minibook zawiera 20 kart ćwiczeń. W każdej z nich znajdują się informacje na temat celu i sposobu wykonywania ćwiczenia oraz oczekiwanego efektu.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest MIZS i jak się objawia?
  • Czym różni się postać uogólniona od wielostawowej?
  • Jakie zmiany radiologiczne można zaobserwować?
  • Jakie są kryteria rozpoznawcze według ARA?
  • Czym charakteryzuje się i jak przebiega postępowanie lecznicze?
  • Jak powinno wyglądać prawidłowo poprowadzone postępowanie rehabilitacyjne?
  • Czym charakteryzuje się wczesny okres postępowania usprawniającego?

Publikacja jest kierowana zarówno do fizjoterapeutów, jak i do opiekunów pacjentów, którzy chcą zadbać o prawidłowy przebieg rehabilitacji. Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Minibook stanowi cenną pomoc w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.