Prawidłowy rozwój dziecka i zaburzenia rozwoju 0-18 m.ż.

Cena: 59,00 zł

Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka – to zbiór funkcji motorycznych, które pozwalają dziecku na stopniowe osiąganie niezależności w poruszaniu się w życiu codziennym. Zaburzenie rozwoju ruchowego może się przejawiać opóźnieniem w osiąganiu przewidzianych dla danego wieku zdolności ruchowych, nieprawidłowym pod względem jakościowym wykonywaniem funkcji, stereotypowymi, mało zróżnicowanymi reakcjami na bodźce, przetrwałą aktywnością reakcji odruchowych bądź brakiem reakcji odruchowych w czasie ich typowego występowania.

Opóźnienia w rozwoju motorycznym bardzo często sygnalizują opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. W pierwszych miesiącach życia deficyty motoryczne mogą stanowić jedyny sygnał nieprawidłowości, który są w stanie odebrać rodzice i terapeuci. Z tego wynika, iż ocena rozwoju dziecka w najwcześniejszym okresie życia ma bardzo duże znaczenie. Znajomość prawidłowego przebiegu poszczególnych osiągnięć rozwojowych pozwala na podjęcie odpowiedniej interwencji w momencie zauważenia deficytów psychomotorycznych. Wczesna interwencja ma wpływ nie tylko na aktualny stan dziecka, ale będzie rzutować na kolejne etapy rozwoju.

Nasz minibook to skondensowane źródło informacji na temat wspomagania rozwoju psychoruchowego niemowląt. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Na jakie nieprawidłowości w rozwoju dziecka zwracać uwagę w poszczególnych miesiącach życia?>
  • Jakie są sposoby komunikacji noworodka?
  • Czym jest odruchowa reakcja Moro?
  • Jakie umiejętności ruchowe występują w 2 miesiącu życia?
  • Jak wygląda podpór charakterystyczny dla dziecka w 3 miesiącu życia?
  • Czym charakteryzuje się prawidłowy rozwój ruchowy w 4 i 5 miesiącu?
  • Jakie funkcje powinny być rozwinięte u dziecka w 6 miesiącu życia?
  • Jakie sposoby eksploracji otoczenia możemy zaobserwować w 8 i 9 miesiącu życia?
  • Czym charakteryzuje się prawidłowy siad prosty?

Ponadto otrzymasz cenne wskazówki opatrzone dokumentacją fotograficzną. Publikacja ta posłuży zarówno fizjoterapeutom, jak i rodzicom, którzy pragną dowiedzieć się więcej o prawidłowym rozwoju niemowlaka i metodach wspomagania go.