Przykłady stymulacji dzieci do aktywności w czynnościach życia codziennego metodami neurofizjologicznymi

Cena: 69,00 zł

Metody i koncepcje neurofizjologiczne bazują na aktualnej wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz jego nadrzędnej roli w kontrolowaniu i sterowaniu procesem rozwoju psychomotorycznego i sensomotorycznego. Celem rozwoju psychomotorycznego i sensomotorycznego jest osiągnięcie funkcji umożliwiających jednostce uczestniczenie w życiu społecznym. Jest wiele determinant rozwoju psychomotorycznego, jedną z  najważniejszych jest struktura i funkcjonowanie układu nerwowego i innych systemów ciała, takich jak: układ oddechowy, krwionośny, mięśniowo-szkieletowy wraz z powięzią i inne, które w dużej mierze zależą od genów oraz od środowiska.

Koncepcjami i metodami, które są aktualnie stosowane przez fizjoterapeutów do stymulacji aktywności dnia codziennego są m.in.: Neurodevelopmental Treatment – NDT Bobath, metoda Vojty, proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, PNF) czy metoda integracji sensorycznej (SI) – wszystkie z wyżej wymienionych metod zostały opisane w tej publikacji.  Niniejszy minibook dostarczy Ci niezbędnych informacji koniecznych przy doborze odpowiedniej formy terapii.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak planować terapię zgodnie z metodą NDT Bobath?
  • Jakie są założenia metody PNF?
  • Czym są dysfunkcje w obszarze integracji sensorycznej?
  • Jakie techniki stosowane są do realizacji założeń PNF?
  • Jakie 7 reakcji ułożeniowych wymieniamy w metodzie Vojty?
  • Jakie strefy wyzwalania z pozycji wyjściowej wyróżniamy?
  • Czym są procesy integracji sensorycznej wg Ayres?
  • Jakie przykłady działań terapeutycznych wymieniamy w ramach tzw. „diety sensorycznej”?

Publikacja jest kierowana zarówno do fizjoterapeutów, jak i do opiekunów samych pacjentów, którzy chcą się doedukować w temacie przebiegu rehabilitacji.

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.