Rehabilitacja dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni typu pierwszego – opis przypadku

Cena: 89,00 zł

Rdzeniowy zanik mięśni to rzadka choroba nerwowo-mięśniowa dziedziczona genetycznie.

Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 800–1000 osób chorych na SMA, a co roku rodzi się ok. 40 dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni, w tym ok. 30 z typem pierwszym.

Rola rehabilitacji w opiece nad małymi pacjentami jest bardzo znacząca, poprowadzona we współpracy z lekarzami i opiekunami, przyczynia się do znacznego polepszenia stanu zdrowia i jakości życia pacjentów. Kluczowa jest znajomość zasad fizjoterapii dzieci cierpiących na tę przypadłość oraz prawidłowe wdrożenie ćwiczeń.

W tej publikacji, zapoznasz się z technikami wzmacniania mięśni posturalnych, ćwiczeniami oddechowymi czy stymulacją wielozmysłową, na przykładzie opisu przypadku wraz ze zdjęciami.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym charakteryzuje się rdzeniowy zanik mięśni?
  • Jakie jego typy możemy wyróżnić?
  • Czym charakteryzuje się pacjent z SMA typu pierwszego?
  • Jak wygląda rehabilitacja na przykładzie pacjentki z rdzeniowym zanikiem mięśni typu pierwszego?
  • Jak często powinna odbywać się fizjoterapia?
  • Jakie ćwiczenia warto wdrożyć i jak je przeprowadzić?
  • Przez jaki czas pacjent powinien być pionizowany każdego dnia?

Mimo bardzo trudnej sytuacji w jakiej znajdują się pacjenci z SMA, ich położenie z roku na rok ulega poprawie. Połączenie skutecznej farmakoterapii z prawidłowo poprowadzoną fizjoterapią znacząco wypływa na wydłużenie życia i otwiera możliwości rozwoju różnorakich umiejętności, świadczy o tym również opisany w tym minibooku przypadek.

Publikacja jest kierowana zarówno do fizjoterapeutów, jak i do opiekunów małych pacjentów, którzy chcą doedukować się w temacie przebiegu rehabilitacji.

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Publikacja stanowi cenną pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji dzieci, u których został zdiagnozowany rdzeniowy zanik mięśni.