Rehabilitacja ruchowa niemowlęcia z wadą rozwojową narządu wzroku wg koncepcji NDT Bobath

Cena: 89,00 zł

U 2–3% żywo urodzonych dzieci rozpoznaje się wady rozwojowe oczu. Jedną z nich jest małoocze, znane również jako mikroftalmia. Jest wrodzoną anomalią rozwojową gałki ocznej, która w okresie zarodkowym i płodowym nie osiąga prawidłowych rozmiarów i ostatecznie jest mniejsza niż być powinna w określonym wieku dziecka. Wada może występować jedno- lub obustronnie. Wszystkie tkanki gałki ocznej mogą być rozwinięte prawidłowo i choć oko ma zbyt małe wymiary, zachowuje czasem zdolność widzenia. Niektórym przypadkom małoocza mogą towarzyszyć inne wady wrodzone, które ograniczają lub uniemożliwiają widzenie.

Całkowite wyleczenie małoocza jest niemożliwe, małoocza bowiem się nie leczy, terapii podlegają jedynie towarzyszące mu nieprawidłowości. Niewidome dziecko nie doświadcza bodźców stymulujących je do rozglądania się, a więc nie wykonuje tak korzystnych dla rozwoju ruchów ciała. Znacznie później też poznaje umiejętność pchania w podłoże, obroty, pozycje siedzącą, czworaczą i stojącą. Poprzez brak najważniejszych zmysłów nie rozwija się tak jak powinno. Konieczne jest wdrożenie rehabilitacji wzroku i czynności ruchowych.

Prawidłowe postępowanie fizjoterapeutyczne opisano w niniejszej publikacji na przykładzie dziewczynki urodzonej w 2019 r. Urodziła się z małooczem złożonym i obustronnym o wym. 7,5 x 9 mm, stwierdzono ponadto dysgenezję przedniego odcinka gałki ocznej oraz hipoplazję nerwu wzrokowego. Dzięki analizie powyższego przypadku dowiesz się, jak wygląda poprawny proces diagnozy i rehabilitacji dzieci z wadą rozwojową narządu wzroku. 

Patroni

Zapoznając się z przykładem dziewczynki urodzonej w 2019 r. z małooczem, dowiesz się:

  • Jak przeprowadzono badania diagnostyczne?
  • Jak przebiegła ocena fizjoterapeutyczna wg koncepcji NDT Bobath?
  • Jak wykonać badanie wzroku i motoryki małej i dużej?
  • Jaką ocenę postawiono po przeprowadzeniu testów i badań?
  • Jakie zalecenia sformułowano?
  • Jak rozwijały się umiejętności funkcjonalne pacjentki w kolejnych miesiącach życia?
  • Jakie ćwiczenia fizjoterapeutyczne się stosuje?
  • Czym są blindyzmy i jak zapobiegać deformacji twarzy?

Ponadto, aby w pełni zrozumieć omówienie przypadku, poznasz: budowę anatomiczną oka, zasadę działania aparatu gałki ocznej, rodzaje zaburzeń rozwoju gałek ocznych i przyczyny ich powstawania, drogę wzrokową i proces widzenia, a także zasady rehabilitacji niemowlęcia z wadą rozwojową wzroku.

Otrzymasz też instrukcje trenowania propriocepcji, stymulowania zmysłów, rozwijania zdolności poznawczych i motorycznych, przeprowadzania masażu twarzy i ćwiczeń rehabilitacyjnych. Instrukcje zostały opatrzone zdjęciami z pracy fizjoterapeuty z dziewczynką z opisywanego przypadku oraz opisane zrozumiałym językiem.

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Publikacja stanowi cenną pomoc w procesie fizjoterapii niemowląt i małych dzieci z wadą rozwojową narządu wzroku.