Promocja

Rehabilitacja w urazach czaszkowo-mózgowych

Cena: 44,25 zł 59,00 zł

Urazy czaszkowo-mózgowe to ogólne, kliniczne określenie różnych pod względem przyczyn i skutków urazów okolicy głowy. Wszyscy pacjenci po cięższym uszkodzeniu głowy, a szczególnie przy występujących deficytach neurologicznych, wymagają okresowej i fachowej rehabilitacji ruchowej prowadzonej pod kierunkiem lekarza i fizjoterapeuty. Oprócz zabezpieczenia zdrowia i życia pacjenta w fazie ostrej po poważnym urazie głowy, decydujące znaczenie dla powrotu do optymalnego stanu zdrowia ma wczesna i właściwie poprowadzona rehabilitacja funkcjonalna pacjenta.

W niniejszej publikacji zapoznasz się ze skutecznymi metodami przywracania pacjenta do możliwie najlepszego psychofizycznego stanu funkcjonalnego mimo istniejących i niekiedy nieodwracalnych deficytów ruchowych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przebiega ocena kliniczna pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym?
  • Jakie uszkodzenia ogniskowe mózgu wymieniamy?
  • Uszkodzenia jakich nerwów czaszkowych towarzyszą urazom głowy?
  • Jakie są objawy kliniczne i rokowania w zależności od uszkodzonego nerwu czaszkowego?
  • Czym jest wskaźnik Funkcjonalny „REPTY” (WFR)?
  • Czym charakteryzuje się rehabilitacja pacjenta w poszczególnych fazach rehabilitacji?
  • Na czym polega rehabilitacja funkcji manipulacyjnej ręki z niedowładem?
  • W jaki sposób przebiega rehabilitacja funkcjonalna chodu?

 

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. >