Usprawnianie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Cel metody i przykłady ćwiczeń

Cena: 89,00 zł

Metoda Ruchu Rozwijającego jest skuteczna w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z upośledzeniem umysłowym, nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi i autystycznymi. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie potrzebują więcej ćwiczeć prowadzących do poznania samego siebie (własnego ciała), przestrzeni, rozwoju siły i własnych możliwości oraz nawiązania kontaktów z innymi osobami, w porównaniu z dziećmi z innymi zaburzeniami. Dodatkowo metoda Weroniki Sherborne sprawdza się również podczas zabaw z prawidłowo rozwijającymi się dziećmi.

Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę. Metoda ta jest uniwersalna, prosta, nie wymaga specjalistycznych narzędzi, nie ma ograniczeń wiekowych. 

Nasz minibook ułatwi Ci wprowadzenie Metody Ruchu Rozwijającego do codziennej pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zrozumieć ich możliwości i ograniczenia.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym charakteryzuje się niepełnosprawność intelektualna i jakie są przyczyny jej zaistnienia?
  • Jakie są stopnie upośledzenia umysłowego i ograniczenia z nimi związane?
  • Czym jest Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne?
  • Jakie są jej zalety?

Ponadto otrzymasz pomocne przykłady ćwiczeń z czterech kategorii, które wyróżnia Weronika Sherborne:

1. ćwiczenia prowadzące do poznania schematu własnego ciała i osoby,

2. ćwiczenia budujące poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie w swoim otoczeniu (świadomość przestrzeni),

3. ćwiczenia prowadzące do nawiązania kontaktu i współpracy z drugim człowiekiem (świadomości kontaktu z innymi osobami),

4. ćwiczenia twórcze. 

W sumie publikacja dostarczy Ci 29 przykładów ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, uzupełnione szczegółowami opisami i zdjęciami.