Terapia ręki u dzieci

Cena: 59,00 zł

Grafomotoryka to sprawność manualna ręki związana z pisaniem i rysowaniem. Dziecko, które właściwie rozwija się ruchowo, w tym w zakresie umiejętności grafomotorycznych, powinno osiągać konkretne umiejętności w pewnych okresach życia.

Motoryka mała to sprawność ruchowa ręki. Dzięki niej dzieci są w stanie wykorzystywać ręce do chwytania i manipulowania zabawkami i przedmiotami. Obserwując dzieci, nietrudno dostrzec istniejące między nimi różnice w zakresie umiejętności motorycznych rąk. Różnice te wynikają zarówno z odmienności osobniczej, jak i z ewentualnych patologii.

W niniejszym minibooku zapoznasz się metodami terapii ręki u dzieci z problemami w zakresie grafomotoryki oraz motoryki małej.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie kamienie milowe w zakresie umiejętności grafomotorycznych wyróżniamy?
  • W jaki sposób wspierać naukę prawidłowego trzymania narzędzi piśmiennych?
  • Jakie są techniki wspierające naukę regulacji napięcia mięśniowego?
  • Czym charakteryzuje się podejście neurorozwojowe?
  • Jakie są najczęstsze patologie mające wpływ na sprawność ręki?
  • Jakie propozycje wygaszania określonych odruchów wymieniamy?
  • Jakie formy terapii zalecamy w nieprawidłowościach związanych z napięciem mięśniowym?
  • Jak wygląda prawidłowy rozwój chwytu w poszczególnych miesiącach życia dziecka?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.