Rehabilitacja ruchowa w dysfunkcjach kończyn górnych

Cena: 59,00 zł

Do najczęstszych dolegliwości w obrębie kończyny górnej zalicza się zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego oraz obręczy barkowej, zespół stożka rotatorów, przeciążenia mięśni stawu łokciowego w postaci zespołów tenisisty i golfisty, a także niedowłady i porażenia mięśni kończyny górnej.

Brak postępu w procesie leczenia zachowawczego, utrzymywanie się dużej bolesności uniemożliwiającej normalne funkcjonowanie (praca, czynności dnia codziennego, np. mycie, ubieranie się) są wskazaniami do leczenia operacyjnego. Coraz większe uznanie znajdują metody chirurgii małoinwazyjnej (artroskopia), ze względu na minimalizację urazu operacyjnego, możliwość precyzyjnej oceny uszkodzenia oraz szansę na wczesną rehabilitację. W naszej publikacji znajdziesz szczegółowe informacje na temat diagnostyki oraz najskuteczniejsze metody terapeutyczne, opracowane przez ekspertów z branży.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie są przyczyny zespołów bólowych kończyny górnej?
  • Jakie ćwiczenia stosować w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawu ramiennego oraz obręczy barkowej?
  • Jak przebiega proces usprawniania w zespole bolesnego barku?
  • Jaki rodzaj ćwiczeń dobrać w przypadku osłabienia siły mięśni kończyn górnych?
  • W jaki sposób klasyfikuje się niedowłady?
  • Czym charakteryzuje się rehabilitacja kończyn z niedowładem?

Publikacja jest kierowana zarówno do fizjoterapeutów, jak i do samych pacjentów, którzy chcą się doedukować w temacie swoich dolegliwości i przebiegu rehabilitacji.

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Publikacja stanowi cenną pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji w dysfunkcjach kończyn górnych.