Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym (SM)

Cena: 59,00 zł

Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych chorób demielinizacyjnych, przejawiającą się występowaniem rozsianych ognisk demielinizacji, tj. degeneracji fizjologicznej osłonki mielinowej komórek nerwowych. Nazwa stwardnienie rozsiane obrazowo oddaje „rozsiany” charakter procesu chorobowego  co do lokalizacji w różnych częściach układu nerwowego jak również charakteru samego przebiegu choroby w czasie.

Aby zmniejszyć dolegliwości związane z chorobą, spowolnić jej rozwój i zadbać o sprawność i dobry stan psychofizyczny pacjenta, stosuje się różne metody leczenia i rehabilitacji. W naszej publikacji znajdziesz szczegółowe informacje na temat diagnostyki, najskuteczniejsze metody terapeutyczne oraz opisy postępowania rehabilitacyjnego w przypadku bólu krzyża czy przykurczów.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przebiega rozwój choroby?
  • Czy możemy wskazać czynniki predysponujące do jej powstawania?
  • Jakie objawy kliniczne występują najczęściej?
  • Jak wygląda diagnostyka stwardnienia rozsianego?
  • Na czym polega proces leczenia?
  • Jak powinien przebiegać poprawnie poprowadzony proces rehabilitacji?
  • Jak przeprowadzić usprawnianie ruchowe oraz rehabilitacyjne?
  • Jaki wpływ na pacjenta z SM mają masaże lecznicze?

Publikacja jest kierowana zarówno do fizjoterapeutów, jak i do samych pacjentów, którzy chcą się doedukować w temacie swoich dolegliwości i przebiegu rehabilitacji.

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Publikacja stanowi cenną pomoc w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób, u których zostało zdiagnozowane stwardnienie rozsiane.